1.) Mario Kart Tour BypassJB
2500
Show
2.) 3DTools Cracked
4778
Show
3.) ActionBar Cracked
6456
Show
4.) AirMessage Cracked
2839
Show
5.) Amour 2 Cracked
7572
Show
6.) Animatoon PRO Theme
610
Show
7.) AnimCharge
4936
Show
8.) Animoji 12.2
8509
Show
9.) AnsweringMachineXS Cracked
1927
Show
10.) Aperturize Cracked
13777
Show
11.) Appaze Cracked
1306
Show
12.) Appaze Cracked
1839
Show
13.) AppInstaller
12367
Show
14.) AppShortcut Cracked
1880
Show
15.) AquaBoard X Cracked
2055
Show
16.) ArkromePro Cracked
4966
Show
17.) AssistantPlus Cracked
3067
Show
18.) AudioRecorder XS (iOS 12/13) Cracked
3584
Show
19.) AutoAnswer X Cracked
656
Show
20.) AutoDynamicWallpaper Cracked
2426
Show
21.) AutoTouch Cracked
9629
Show
22.) AutoTouch Cracked
4996
Show
23.) BackupAZ 3 Cracked
7111
Show
24.) Baylor Cracked
2018
Show
25.) Bazzi 2 Cracked
8879
Show
26.) Bazzi Cracked
15779
Show
27.) BetterAlerts Cracked
3659
Show
28.) BetterCCIconsPro Cracked
9766
Show
29.) BigShotJb (iOS12) Cracked
5259
Show
30.) Bio Locker Cracked
3786
Show
31.) BioProtect XS (iOS 12/13) Cracked
3590
Show
32.) BoardBanner12 Cracked
1647
Show
33.) BoardBanner12 Cracked
2629
Show
34.) BottomToolBar Cracked
4151
Show
35.) Boxy 3 (iOS 11 - 12) Cracked
22048
Show
36.) CallBar XS (iOS 12) Cracked
16274
Show
37.) CallLogPro Cracked
4483
Show
38.) Carbon Dark Mode Cracked
2320
Show
39.) Carbon Dark Mode Cracked
9011
Show
40.) CarBridge Cracked
776
Show
41.) CCModules Pro Cracked
6651
Show
42.) Cercube 5 Cracked
21512
Show
43.) Cercube 5 Cracked (NoA12)
2726
Show
44.) Cercube for Youtube 5 Cracked
32161
Show
45.) ChargeAnimations Cracked
21922
Show
46.) ChatHeadsXI Cracked
15270
Show
47.) ChatLock Cracked
2327
Show
48.) ClassicFolders 2 Cracked(UNC)
16026
Show
49.) Cloaky (iOS 11-12) Cracked
2444
Show
50.) ColorBanners 2 Cracked
16128
Show
51.) ColorFlow 4 (iOS 11 – 12) Cracked
8800
Show
52.) ConditionalWiFi4 Cracked
6079
Show
53.) Copic 2 Cracked
3345
Show
54.) Copic For WhatsApp Cracked
563
Show
55.) CopiedBanner12 Free
943
Show
56.) CracksCompatibility
138748
Show
57.) Dapple Cracked
3437
Show
58.) Dark GMaps Cracked
2823
Show
59.) Dark Messenger Cracked
10719
Show
60.) DarkSounds Cracked
9306
Show
61.) Delete Contact Cracked
4982
Show
62.) Deluminator Cracked
6020
Show
63.) Dimage Cracked
1647
Show
64.) DimMe Cracked
1106
Show
65.) DiskProbe Cracked
6396
Show
66.) Dots Cracked
8763
Show
67.) DownloadBar
2742
Show
68.) Dragger Cracked
1721
Show
69.) EasyAccess Cracked
1261
Show
70.) Eclipse Dark Mode (iOS12) Cracked
17924
Show
71.) eSim+ Cracked
639
Show
72.) Essentials Cracked
3357
Show
73.) ExtendedGlyph Cracked
7551
Show
74.) Facebook Messenger Profile Pictures for ShortLook
2007
Show
75.) FacebookAdBlocker Cracked
17664
Show
76.) FacebookDarkMode Cracked
13775
Show
77.) Filza Theme Manager Free
787
Show
78.) Firefly Cracked
1394
Show
79.) FloatingDockPlus Cracked
19203
Show
80.) Flow Free
5033
Show
81.) Flow Free
898
Show
82.) FolderControllerXII Cracked
1512
Show
83.) FoxFort Tools
36472
Show
84.) FoxfortHack
15324
Show
85.) FreshWall Cracked
3892
Show
86.) Gesto Cracked
17269
Show
87.) Glance Cracked
3176
Show
88.) Gmail Midnight Cracked
2986
Show
89.) GoogleWindow 12 Free
633
Show
90.) HapticKeys Cracked
3467
Show
91.) HaptiGram Cracked
647
Show
92.) Harpy Cracked
9121
Show
93.) Hide Statusbar Items X(12) Cracked
2228
Show
94.) HomebarThemer Cracked
955
Show
95.) HomeButtonPlus Cracked
5810
Show
96.) HomeList Cracked
2035
Show
97.) Honey Cracked
5903
Show
98.) Hyperion Cracked
6208
Show
99.) iCamera Cracked
3183
Show
100.) iCaughtU 12 Cracked
7608
Show
101.) IGMusicPlus Free
1999
Show
102.) iKeywi 3 Cracked
5416
Show
103.) iKeywi 4 Cracked
3441
Show
104.) ImageCorrect Cracked
857
Show
105.) ImLyingDownDamnit Free
1546
Show
106.) Instagram Profile Pictures for ShortLook
2198
Show
107.) Installed Percent Free
2105
Show
108.) InstaOnlineMonitor Cracked
849
Show
109.) iPixel Free
1147
Show
110.) Jumper Cracked
1457
Show
111.) Jumper Cracked
3072
Show
112.) KillBackgroundXS Cracked
4743
Show
113.) KillX Pro Cracked
8216
Show
114.) LendMyPhone 2 Cracked
8277
Show
115.) Liberty Lite
259
Show
116.) Liberty Lite(Beta)
21428
Show
117.) libfoxfortutils64
52860
Show
118.) libiarrays Cracked
10468
Show
119.) LivePhotoForNon3DTouch Cracked
1595
Show
120.) LockDock Cracked
1699
Show
121.) Manta Cracked
9423
Show
122.) Maple Cracked
6525
Show
123.) Mejor Cracked
1592
Show
124.) MilkyWay Cracked
2626
Show
125.) MissionControl Cracked
4426
Show
126.) ModernAlerts Cracked
2608
Show
127.) Modulus Cracked
1066
Show
128.) Mowgli Cracked
722
Show
129.) Mowgli Cracked
955
Show
130.) MusicDockX Cracked
3437
Show
131.) Myriad Cracked
6860
Show
132.) nControl Cracked
4702
Show
133.) NetworkManager Cracked
7141
Show
134.) NFCWriter XS Cracked
5518
Show
135.) NiceBarX Cracked byJulio
6117
Show
136.) No2Theft2 Cracked
1393
Show
137.) Noctis12 Cracked
19310
Show
138.) Noctis12 Free
3913
Show
139.) Noctis12 Free
3867
Show
140.) Notchification Cracked
13509
Show
141.) Notchless Cracked
2011
Show
142.) Notepad Free
784
Show
143.) OutOfLock Cracked
729
Show
144.) OutOfLock Cracked
376
Show
145.) Pagebar Cracked
804
Show
146.) Pagebar Free
441
Show
147.) Pagebar Free
996
Show
148.) PhoneCaller Cracked
9182
Show
149.) PhotoManager (iOS 12) Cracked
10582
Show
150.) PortraitXI Cracked (arm64)
45507
Show
151.) PowerMenuX (All Devices)R
4194
Show
152.) PowerMenuX (All Devices)R
2497
Show
153.) Proximitus Cracked
1516
Show
154.) PullOver Pro Cracked
18432
Show
155.) PureFocus Cracked
386
Show
156.) RealLPM Cracked
4164
Show
157.) RePower XII Cracked
1162
Show
158.) RePower XII Cracked
11608
Show
159.) RePower XII Cracked
4536
Show
160.) Ringer13 Free
1386
Show
161.) Ringer13 Free
2886
Show
162.) SafeShutdown Cracked (arm64)
3830
Show
163.) ScreenSafe Cracked
1277
Show
164.) Scribble Cracked
4788
Show
165.) SelectionPlus Cracked
5317
Show
166.) Selectmoji (iOS10-12 )R
1524
Show
167.) SettingsIP Cracked
2024
Show
168.) ShortLook Cracked
24681
Show
169.) Siliqua 2 Cracked
2462
Show
170.) Sleepizy Cracked
2564
Show
171.) Sleipnizer for Safari (iOS 9-12) Cracked
1134
Show
172.) Sleipnizer for Safari (iOS 9-12) Cracked
910
Show
173.) SmartBattery Cracked
2163
Show
174.) SmartRotate Cracked
3802
Show
175.) SmartTap X Cracked
463
Show
176.) SmartTap X Cracked
1678
Show
177.) SmartVolumeControl2 Cracked
5565
Show
178.) SmartVolumeMixer Cracked
2037
Show
179.) SmokeBoard Cracked
2995
Show
180.) SmokeBoard Pro Cracked
1075
Show
181.) Snapchat Bitmoji for ShortLook
2016
Show
182.) Snapper 2 Cracked
3643
Show
183.) SneakyCam Cracked
8390
Show
184.) Sonus12 Cracked
13722
Show
185.) SpinningPlayer Cracked
742
Show
186.) SpotOn Cracked
670
Show
187.) Springtomize 4 Cracked
19430
Show
188.) SwitcherStyle Cracked
2430
Show
189.) Switches Cracked
5573
Show
190.) SwitchShades Cracked
3743
Show
191.) Tacitus Cracked
2248
Show
192.) TapticKeys Cracked
4383
Show
193.) TetherMe for iOS 8+ Cracked
4529
Show
194.) Textyle Cracked
4930
Show
195.) TinyBanners Cracked
4882
Show
196.) TinyBanners Cracked
882
Show
197.) TinyBanners Cracked
5103
Show
198.) TinyPlayer 2 Cracked
1431
Show
199.) TinyPlayer 2 Cracked
1985
Show
200.) Translomatic (arm64) Cracked
3264
Show
201.) Translomatic (arm64) Cracked
17210
Show
202.) Translomatic (arm64e A12) Cracked
399
Show
203.) Translomatic (arm64e A12) Cracked
3877
Show
204.) Twitter Profile Pictures for ShortLook
1931
Show
205.) Vartaman Cracked
1172
Show
206.) Ventana Cracked (Unc0ver)
5518
Show
207.) Vibrancy Cracked
3554
Show
208.) Vinculum Cracked
1507
Show
209.) VoiceChangerXS Cracked
1044
Show
210.) VoiceChangerXS Cracked
4110
Show
211.) VoiceChangerXS Cracked
8776
Show
212.) Watusi 2 Cracked
9748
Show
213.) WatusiTools Cracked
11127
Show
214.) WhatsApp Profile Pictures for ShortLook
2977
Show
215.) WhoozIt Pro Cracked
1080
Show
216.) WhoozIt Pro Cracked
763
Show
217.) WhoozIt Pro Cracked
5885
Show
218.) Windmill Cracked
836
Show
219.) XenAnimate Cracked
863
Show
220.) Xeon (Beta) Cracked
9005
Show
221.) XIIIHUD-Mute Free
827
Show
222.) YouTube Video Thumbnails for ShortLook
2009
Show